O portalu    Avtorji    Kontakt


 

Brigita Potočnik: E-volitve – Slovenija v primerjalni perspektivi

Kategorija: Akademija, Politologija | Datum objave: Monday, 23. 01. 2012 | Avtor:

Uvajanje interneta v volilni sistem in proces je v zadnjem desetletju predmet številnih razprav in polemik tako v Sloveniji kot v tujini. Ne le zaradi vprašanj tehnične in pravne narave, ampak tudi vprašanj, ki jih uvajanje e-volitev odpira z vidika same legitimnosti volilnega sistema.

V magistrskem delu se ukvarjamo predvsem z e-volitvami v ožjem pomenu besede, in sicer z oddaljenim glasovanjem, ki so ga nekatere države, med drugim Estonija, Velika Britanija, Švica in druge, že preizkusile, medtem ko namerava Norveška to storiti prihodnje leto. Analizirani so tako pomisleki oziroma dileme, ki govorijo proti uvajanju internetnih volitev, kot prednosti.

Glasovanje prek interneta je tako na eni strani problematično zaradi tehnologije, ki prinaša nove nevarnosti in bojazni, povezane z zagotavljanjem varnosti, predvsem s tajnostjo glasovanja, na drugi pa lahko med drugim pomeni možnost za zmanjšanje stroškov volitev, predvsem pa ustavitev trenda upadanja volilne udeležbe, sicer problema sodobnih demokracij. Empiričnih podatkov ni veliko, analiza estonskih izkušenj pa kaže, da internetne volitve ob pogoju ustrezne normativne ureditve oziroma zagotavljanju spoštovanja temeljnih volilnih načel dejansko prinašajo določene koristi.

V Sloveniji analiza sedanjega stanja kaže, da ni dovolj velike politične pripravljenosti za uvedbo takih volitev, čeprav smo za njihovo uvajanje, poudarjajo nekateri strokovnjaki, dovolj zreli. Glede na dosedanji tehnološki napredek je mogoče sklepati, da se bo internetnim volitvam, in to kot dodatku klasičnemu načinu glasovanja, v prihodnosti tako v tujini kot pri nas težko izogniti.

Celotno magistrsko delo


Arhiv:


Vse vsebine © E-demokracija.si | Avtorji | Kontakt