O portalu    Avtorji    Kontakt


 

Anže Sendelbah: Kitajski požarni zid

Kitajska in internet se nahajata v zapletenem razmerju. Po eni strani je oblasti jasno, da je internet nujno potreben za gospodarski razvoj, po drugi strani pa svetovni splet s svojo relativno necentralizirano in pluralistično naravo predstavlja veliko nevarnost centralni komunistični oblasti.

Kitajski požarni zid je medijsko poimenovanje za projekt kitajske oblasti, s katerim poskuša doseči določeno stopnjo informacijske cenzure in nadzora na internetu. Gre za del širšega nadzorovalnega sistema, uradno poimenovanega Zlati ščit, ki ga Ministrstvo za javno varnost gradi že od leta 1998.

V nalogi bom orisal namen in uspešnost kitajskega nadzora interneta, njegov tehnološki vidik ter umestitev v širše informacijsko in družbeno okolje. Dokazal bom da poimenovanje Kitajski požarni zid nima realne podlage razen zgodovinskih implikacij. »Požarni zid« preprosto zato, ker projekt ne ustreza definiciji požarnega zidu; »Kitajski« zato, ker projekt ne bi mogel obstajati brez velike podpore Zahodnega sveta.

Pri raziskovanju se bom naslonil na strokovne članke ter dve empirični analizi kitajske spletne cenzure. Zlasti pri člankih bo potrebna velika kritična distanca, saj zlasti v zadnjih letih ni nenavadno, če v Zahodnih medijih naletiš na bolj ali manj eksplicitno anti-kitajsko propagando.

Namen moje naloge je torej predstavitev t.i. Kitajskega požarnega zidu ter nakazati, da ne gre za nekakšen izoliran primer, ki se dogaja »daleč daleč stran«, temveč je iz večih vidikov še kako pomemben tudi za Zahodno družbo.

Celotna seminarska naloga


Leave a Reply

Komentar bo pred objavo uredniško pregledan. Vsi komentarji, primerni za objavo, so objavljeni v roku 24 ur od časa oddaje, ponavadi prej.

Mentor naloge: doc. dr. Jaro Berce
Predmet: Informacijski sistemi države in e-vladanje
Uvodnik mentorja

Projekt @kademija je vseslovenski projekt zbiranje študentskih seminarskih nalog s področja spletnih fenomenov. Če želite v njem sodelovati, nam pošljite sporočilo.
Arhiv:


Vse vsebine © E-demokracija.si | Avtorji | Kontakt