O portalu    Avtorji    Kontakt


 

Klemen Boljtežar, Borut Poljšak, Klemen Pavlič : Odvisnost od interneta

Kategorija: Akademija, Psihologija | Datum objave: Sunday, 30. 08. 2009 | Avtor:

V seminarski nalogi bomo preučevali predvsem zasvojenost z internetom – fenomen, ki dandanes še ni dokončno raziskan. Dejstvo je, da se nahajamo v družbi, katere glavna gonilna sila so računalniki, brez katerih si življenja ne predstavljamo več, saj nam na nek način samo življenje v današnji družbi olajšujejo, spet po drugi strani pa nam ga lahko otežijo.

Internetna zasvojenost je relativno nov pojav, ki je vzniknil z razvojem informacijske družbe, računalništva oz. posledično interneta. Prva definicija pojma internetne zasvojenosti je bila podana v letu 1996. Pri obravnavanju internetne zasvojenosti pa še danes ne obstaja zadovoljiva definicija, kar bo razvidno tudi iz seminarske naloge. Delo bo služilo opredelitvi definiciji zasvojenosti z internetom, ki se razlikujejo glede na različne avtorje.

Različni avtorji različno definirajo zasvojenost, kar je po eni strani dobro, saj omogoča različne poglede na pojav, po drugi strani pa nimamo na voljo neke enotne definicije, kaj zasvojenost od interneta dejansko pomeni, kar predstavlja problem z vidika posploševanj teorij in posledično rezultatov merjenj. Poleg opredelitve internetne zasvojenosti, bo prikazana tudi razlika med internetno odvisnostjo in zasvojenostjo. Seminarska naloga bo temeljila na dveh vidikih: prvi vidik bo predstavil zagovornike prevladujočih teorij zasvojenosti z internetom, drugi vidik pa bo predstavil kritiko prevladujočim in v družbi širše sprejetim teorijam zasvojenosti z internetom. Zanimali nas bodo tako razlogi za zasvojenost, posledice zasvojenosti in znaki, po katerih prepoznamo internetnega zasvojenca.

V nalogi tudi omenjamo, kako na samo zasvojenost od interneta vpliva igranje računalniških iger, pri čemer iščemo povezave med igricami, ki so prosto dostopne na internetu in značilnosti njihov uporabnikov, ter njihova podobnost z zasvojenci od interneta. V sami nalogi so omenjeni tudi mehanizmi nadzora, ki posamezniku omogočajo samonadzor in ga s tem distancirajo od internetne zasvojenosti. Velik poudarek v seminarski nalogi bo dan raziskavam o internetni zasvojenosti, s katerimi se ukvarja profesorica psihologije dr. Kimberly Young, ki je pojem internetne zasvojenosti opredelila kot ena izmed prvih.

Poleg prevladujočih teorij internetne zasvojenosti bodo predstavljeni tudi pogledi nasprotnikov oz. kritikov teorij internetne zasvojenosti, katerih glavni predstavnik je dr. John Grohol. Skeptiki imajo drugačne poglede na zasvojenost od internetu, pri čimer tudi ne izključujejo strahu pred uporabo novih tehnologij, ki nam dvigujejo kvaliteto življenja. Omenjene bodo tudi napake, ki se pojavljalo pri merjenju internetne zasvojenosti, zaradi česar lahko prihaja tudi do napačnih zaključkov. Skozi celotno nalogo bomo skušali združiti številne ravni dojemanja in preučevanja internetne zasvojenosti, ter prikazati kompleksnost dojemanja modernega pojma zasvojenosti od interneta.

Povezava do celotne naloge


Arhiv:


Vse vsebine © E-demokracija.si | Avtorji | Kontakt