O portalu    Avtorji    Kontakt


 

Minister Zalar z e-pravosodjem nad sodne zaostanke

Kategorija: Slovenija | Datum objave: Monday, 2. 02. 2009 | Avtor:

Aleš ZalarNa Ministrstvu za pravosodje je 23. januarja potekala prva seja Projektnega sveta e-pravosodje, ki ga je ustanovil minister za pravosodje Aleš Zalar v začetku tega leta.

Projektni svet, ki mu predseduje minister za pravosodje, sestavljajo predstojniki pravosodnih organov (predsednik Vrhovnega sodišča, generalna državna tožilka, generalni pravobranilec, generalna sekretarka Ustavnega sodišča), generalni direktor UIKS ter predstavniki Ministrstva za javno upravo. Projektni svet je sprejel poslovnik ter akcijski načrt projektov, ki bodo prispevali k popolni prenovi in modernizaciji informacijskega sistema vseh pravosodnih organov. Gre za pomemben nacionalni projekt za slovensko pravosodje, ki se bo v financiral iz sredstev, ki jih je Ministrstvo za pravosodje uspešno pridobilo iz evropskih strukturnih skladov in sicer v višini 23 mio evrov. Ta projekt prvi doslej zagotavlja celovito in koordinirano načrtovanje modernizacije poslovanja pravosodnih organov.

Glavna naloga projektnega sveta je usmerjanje, spremljanje ter usklajevanje glavnih aktivnosti pri prenovi in modernizaciji informacijskega sistema v pravosodju. Vključitev vseh pravosodnih organov v skupen projekt prenove in modernizacije pravosodja pa bo omogočil povezljivost vseh informacijskih sistemov v pravosodju na nacionalni ravni. S prenovo in modernizacijo celotnega pravosodnega informacijskega sistema želimo uveljaviti e-poslovanje kot običajni način dela v slovenskem pravosodju, modernizirati ter pospešiti vse, tudi sodne, postopke, povečati njihovo preglednost, poenostaviti delo vsem pravosodnim organom ter omogočiti enostaven dostop državljanom, ki so vključeni v te postopke.

Pri tem je potrebno dodati, da to ne pomeni, da bodo morali tudi državljani preiti na popolno elektronsko poslovanje s pravosodnimi organi, saj bodo ti še vedno lahko vse dokumente dostavljali v papirni obliki. Z e-pravosodjem se bodo bistveno zmanjšali tudi stroški poslovanja sodišč ter vseh ostalih pravosodnih organov (npr. z elektronskim vročanjem se bodo tako zmanjšali zdaj izredno visoki stroški za poštne storitve). Prioritetni programi v akcijskem načrtu, ki je bil sprejet na današnji seji, bodo usmerjeni v elektronsko vlaganje tožb, obtožb ter drugih procesnih aktov, skupaj s skeniranimi dokazi, elektronsko vročanje vseh udeležencev v postopku, elektronski sodni, tožilski in pravobranilski spis in nenazadnje tudi elektronski arhiv.

Projektni svet je na seji določil tudi roke in nosilce za izvajanje posameznih projektov. Vsi ti ukrepi bodo posledično prispevali tudi k odpravi sodnih zaostankov.

Vir: Ministrstvo za pravosodje
[tags]e-pravosodje[/tags]


Arhiv:


Vse vsebine © E-demokracija.si | Avtorji | Kontakt